Patronat i equip directiu

 

Sota l'ideari de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, la fundació es regeix per un Patronat i un Consell de Direcció, que es reuneix periòdicament amb Direcció. 

 

Patronat 
 
Càrrec i nom                                                  Data nomenament
 
President - Gmà. Eduardo Ribes Argente............ juny 2022        
Vocal – Dr. Pere Bonet Dalmau............................ juny 2022   
Vocal – Sra. Marta García Martínez..................... juny 2022  
Vocal – Sra. Isabel Grimal Melendo..................... juny 2022   
Vocal – Sr. Manuel Lecha Legua.........................  juny 2022
Vocal - Sr. Salvador Maneu Marcos..................... juny 2022
Secretària – Sra. Rosaura Julián Gàlvez............. juny 2022   
(no patrona)
 
Equip de gestió
 
Directora – Sra. Anna M. Prats i Malras                   
Adjunt a direcció – Sr. Francisco Gea Villén
Cap d'administració - Srs. Teresa Sagrera Jané           
Coordinador Mosaic – Sr. Jacint Santaeulalia i Cuní
Coordinador Llar Sant Joan de Déu - Sr. Ignasi Amat Fabregat
Coordinadora de programa tuteles (Sant Boi-Manresa) - Sra. Vanessa Montalban Roca
Coordinadora de programa tuteles (Almacelles) - Sra. Reyes Melet Jordan

 

 

 

 
onmedic