Patronat i equip directiu

 

Sota l'ideari de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, la fundació es regeix per un Patronat i un Consell de Direcció, que es reuneix periòdicament amb Direcció. 

 

Patronat 
 
Càrrec i nom                                                  Data nomenament
 
President - Gmà. José Luis Fonseca Bravo..........19/06/2014
Vocal – Gmà. Eduardo Ribes Argente..................29/06/2010             
Vocal – Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez.................29/06/2010   
Vocal – Gmà. Martín Cuenca Requena................19/06/2014   
Vocal – Sr. Francesc Pérez Sarrado....................12/11/2012   
Vocal – Sra. Isabel Grimal Melendo.....................13/02/2006   
Vocal – Sr. Manuel Lecha Legua.........................22/06/2007   
Secretària – Sra. Rosaura Julián Gàlvez............. 19/06/2014   
(no patrona)

Equip directiu
 
Directora – Sra. Anna M. Prats i Malras                   
Adjunt a direcció – Sr. Francisco Gea Villén            
Coordinador Mosaic – Sr. Jacint Santaeulalia i Cuní
Coordinador Llar Sant Joan de Déu - Sr. Ignasi Amat Fabregat
Cap administració - Sra. Teresa Sagrera Jané
Coordinadora de l'àrea social (Sant Boi) - Sra. Vanessa Montalban Roca
Coordinadora de l'àrea social (Almacelles) - Sra. Reyes Melet Jordan

 

 

 

 
onmedic