Gestió administrativa
  

Contractes, convenis, ajuts i subvencions atorgats per les administracions públiques.

 

Tipus
Organisme
Objecte
Beneficiaris
Import
Període
Duració
Subvenció
Ajuntament de Manresa
Bugaderia Social
Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos
1.023,82€
2016
Anual
Conveni
Ajuntament de Manresa
Projecte Mosaic
Persones amb trastorn mental
37.000,00€
2016
Anual
Conveni
Ajuntament de Manresa
Oficina Tècnica Laboral del Bages
Persones amb trastorn mental
44.112,80€
2016
Anual
Conveni
Departament de Justícia
Unitat Dependent
Persones penades en tercer grau
162.488,00€
2016
Anual
Subvenció
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Inclusió social: pisos tutelats
Persones amb trastorn mental
32.527,00€
2016
Anual
Subvenció
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Urgència: dutxes socials
Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos
49.816,00€
2016
Anual
Subvenció
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei de tutela
Persones amb trastorn mental
907.359,36€
2016
Anual
Subvenció
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies
Club Social
Persones amb trastorn mental
60.095,89€
2016
Anual
Regularització
2014-2015
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei de tutela
Persones amb trastorn mental
142.172,23€
2016
Anual
Subvenció
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Inclusió social: pisos tutelats
Persones amb trastorn mental
31.056,00€
2015
Anual
Subvenció
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Urgència: dutxes socials
Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos
28.657,00€
2015
Anual
Subvenció
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies
Servei de tutela
Persones amb trastorn mental
907.359,36€
2015
Anual
Subvenció
Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies
Club Social
Persones amb trastorn mental
60.095,89€
2015
Anual
Subvenció
Ajuntament de Manresa
Bugaderia Social
Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos
2.500,00€
2015
Anual
Conveni
Ajuntament de Manresa
Projecte Mosaic
Persones amb trastorn mental
37.000,00€
2015
Anual
Conveni
Ajuntament de Manresa
Oficina Tècnica Laboral del Bages
Persones amb trastorn mental
42.392,93€
2015
Anual
Conveni
Departament de Justícia
Unitat Dependent
Persones penades en tercer grau
51.124,00€
2015
Anual
Subvenció
Ajuntament de Manresa
Bugaderia Social
Persones i/o famílies que es trobin en situació de sense llar o sense recursos
1.001,79€
2015
Anual
 
Conveni
Dpt. Benestar Social i Família i la Fundació Bancària La Caixa
Llar Saleses
Persones sense recursos
50.000,00€
2015
Anual
Subvenció
Ministerio de Hacienda y administraciones públicas
FGTC
Persones amb trastorn mental
4.650,11€
2015
Anual

 
onmedic