Gestió econòmica i patrimonial
  

Memòria econòmica, comptes anuals, informe auditoria 2014 veure document

Memòria econòmica, comptes anuals, informe auditoria 2015 veure document

Memòria econòmica, comptes anuals, informe auditoria 2016 veure document  

Memòria econòmica, comptes anuals, informe auditoria 2017 veure document

Memòria econòmica, comptes anuals, informe auditoria 2018 veure document

 

Retribucions dels òrgans de direcció 2015 veure document

Retribucions dels òrgans de direcció 2016 veure document
Retribucions dels òrgans de direcció 2017
veure document

Retribucions dels òrgans de direcció 2018 veure document

 
onmedic