Informació institucional i organitzativa
  

Normativa

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya,  preveu -entre d'altres- la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública,  que defineix la transparència com un bé públic essencial que contribueix a generar la confiança de la societat en les entitats i respon al compromís ètic d’aquestes entitats de retre comptes davant els ciutadans i els grups d’interès.


Informació de l'entitat

Fundació Germà Tomàs Canet
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
C. Sant Benito Menni, 2
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Tel. 936 524 790
Fax. 936 524 449

NIF. G-59088120

Web: www.fundaciogermatomascanet.com
Mail: fundacio@tomascanet.com

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 466


Estatuts veure document 

Composició dels òrgans de govern

 

Patronat

Càrrec i nom

President - Gmà. José Luis Fonseca Bravo
Germà de Sant Joan de Déu des de l’any 1972. Llicenciat en Psicologia i Màster en Bioètica.
A l’actualitat ocupa el càrrec de Superior Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
província d’Aragó Sant Rafael.

Vocal – Gmà. Eduardo Ribes Argente
Germà de Sant Joan de Déu des de l’any 1997. Diplomat en Treball Social. Diplomat en Ciències
Religioses i Llicenciat en Antropologia.
A l’actualitat ocupa el càrrec de 1r Conseller Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
província d’Aragó Sant Rafael.

Vocal – Gmà. Santiago Ruiz Gutiérrez
Germà de Sant Joan de Déu des de l’any 1972. Diplomat en Infermeria.
A l’actualitat ocupa el càrrec de Superior de la Comunitat de Germans del Parc Sanitari de Sant
Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Vocal – Gmà. Martín Cuenca Requena
Germà de Sant Joan de Déu des de l’any 1989. Diplomat en Treball Social.
A l’actualitat ocupa el càrrec de Superior de la Comunitat de Germans del Centre Assistencial de
Sant Joan de Déu d’ Almacelles (Lleida).

Vocal – Sr. Francesc Pérez Sarrado
Pèrit mercantil i Diplomat en Direcció Econòmica i Financera d'empreses.
Ha treballat a l'Hospital San Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat, al Parc Sanitari de San Joan de Déu,
al Centre Assistencial d’ Almacelles i ha col•laborat en altres centres sanitaris i socials.

Vocal – Sra. Isabel Grimal Melendo
Diplomada en Infermeria des de 1980 a l’Escola d’Infermeria de l’Hospital del Mar (Barcelona).
Des del 2004 fins el 2010 directora d’infermeria de Sant Joan de Déu-SSM.
A partir del 2010 i fins l’actualitat directora d’infermeria al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.

Vocal – Sr. Manuel Lecha Legua
Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat Sant Vicenç Ferrer de València.
En l’actualitat és director de l’Àrea Social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província
d’Aragó Sant Rafael, que atén fonamentalment les necessitats socials de les persones sense llar
i amb malaltia mental.

Secretària – Sra. Rosaura Julián Gàlvez
(no patrona)


Consell de Direcció

Gmà. Eduardo Ribes Argente
Sra. Isabel Grimal Melendo
Sr. Manuel Lecha Legua
Sra. Anna M. Prats Malras
Sr. Francisco Gea Villén

Equip directiu

Directora – Sra. Anna M. Prats i Malras, llicenciada en Dret per la UNED i Màster en Bioètica per l’IBB - Universitat Ramón Llull. Porta 12 anys a l’equip directiu de la Fundació.

Adjunt a direcció – Sr. Francisco Gea Villén, diplomat en Estadística per la Universitat de Barcelona. Educador Social habilitat. Experiència en gestió d'equips d'intervenció social des de l'any 2002. Experiència en l’atenció directa amb persones sense llar i intervenció al carrer entre el 1990 i el 2005. Va començar a treballar a la Fundació l’any 2014.

Coordinador Projecte Mosaic – Sr. Jacint Santaeulalia i Cuní, ha estudiat Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i ha desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit de la cooperació internacional i el món social.


Organigrama veure document

 

Vinculacions

La Fundació Germà Tomàs Canet va ser promoguda per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, l’any 1989, i comparteix el 30% dels patrons amb la Fundació Benito Menni.

La Fundació Germà Tomàs Canet està vinculada a la Fundació Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris d’Esplugues de Llobregat i comparteix el 30% dels patrons.

 

 
onmedic