Memòries d'activitats FGTC

Memòria d'activitats FGTC 2017, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2016, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2015, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2014, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2013, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2012, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2011, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2010, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2009, veure PDF

Memòria d'activitats FGTC 2008, veure PDF                                 

 
Memòries Servei de Dutxes
  

Memòria del servei de dutxes socials 2017, veure PDF

Memòria del servei de dutxes socials 2016, veure PDF

Memòria del servei de dutxes socials 2015, veure PDF

 
onmedic