Ofertes laborals

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, és una organització compromesa amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raons de gènere, edat, estat civil, origen ètnic, religió o orientació sexual. La Fundació respecta i desenvolupa un entorn laboral que promou la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

Com a mesura de participació equitativa en la convocatòria de selecció de personal, en igualtat de condicions d’idoneïtat, tenen preferència per ser contractades les persones del sexe menys representat en el grup on es convoca el lloc de treball.

Actualment no hi ha cap oferta disponible.