Suport a la vida autònoma

A la Fundació Germà Tomàs Canet disposem d’habitatges amb suport socioeducatiu per tal que les persones ateses al servei de tutela puguin adquirir l’autonomia suficient per viure de manera independent. Això els permet accedir a un espai residencial digne i estable.
Des que es va començar a implantar aquest programa, l’any 2014, hem constatat una millora de la qualitat de vida de les persones usuàries. Això repercuteix de manera molt positiva en la seva estabilitat personal, reduint el nombre d’ingressos o recaigudes.

Accés

El programa està restringit a les persones protegides pel servei tutelar que reuneixen els requisites establerts.

Acompanyament

Els habitatges compten amb professionals especialitzats que fan seguiment de l’evolució de les persones usuàries en coordinació amb la resta d’equips implicats. El programa ofereix diferents activitats per promoure l’autonomia, la qualitat de vida i la socialització de les persones ateses: activitats lúdiques, sortides d’oci i temps lliure, etc.

Finalització

L’estada és temporal i depèn del procés individual de cada persona.

Ofertes laborals

Fes-te voluntari