Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Identificació

 • Titular: Fundació Germà Tomàs Canet – Província Sant Joan de Déu Espanya
 • Domicili social: C/ Sant Benito Menni 2 | 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
 • CIF: G-59088120
 • Correu electrònic: ftomascanet@sjd.es

Política de privacitat

 1. Informació i consentiment

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari (en endavant, l’”Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web fundaciogermatomascanet.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per Fundació Germà Tomàs Canet com a responsable del mateix grup i com a destinatari de les dades, sempre que sigui necessari. La base legal per al tractament serà la llibertat de prestar el consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment. Això no exclou que hi pugui haver altres legitimacions en funció de la relació que vinculi l’usuari amb els responsables, com ara la prestació d’un servei sol·licitat, el compliment d’un contracte o l’interès legítim dels controladors i usuaris. Les dades que seran objecte de tractament seran aquelles que lliurement ens faciliti i siguin necessàries per complir amb els serveis sol·licitats en cada cas, però seran sobretot dades identificatives i de contacte.

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb els responsables i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol motiu, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest cas, seran tractats amb l’única finalitat d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran suprimides o, alternativament, anonimitzades.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i exactes, de manera que la Fundació Germà Tomàs Canet no serà responsable de cap incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació facilitada pels Usuaris.

Apadrinats i tercers: l’Usuari manifesta i es compromet a obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure les dades personals al Lloc Web o l’ús del Lloc Web.

 1. Finalitat del tractament

Les dades personals de l’Usuari o de tercers que siguin cedides per l’Usuari seran tractades per la Fundació Germà Tomàs Canet a través del Lloc Web únicament amb les següents finalitats:

 • Complir amb les obligacions legalment establertes en matèria d’impostos i altres normes obligatòries.
 • Enviar informació institucional, de les nostres campanyes de sensibilització i recaptació de fons.
 • Altres finalitats que s’indiquen en els formularis del lloc web on se sol·liciten les dades de l’usuari.
 • Dur a terme les funcionalitats del lloc web dirigides a la prestació dels serveis que s’hi ofereixen.
 1. Dades de l’usuari

L’Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades facilitades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats indicades anteriorment.

La Fundació Germà Tomàs Canet no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers

 1. Exercici de drets

D’acord amb el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels següents mitjans, adjuntant en tot cas una còpia del document acreditatiu de la seva identitat i especificant els drets o drets que desitja exercir, dirigint-se a la Fundació Germà Tomàs Canet, a l’adreça C/ Sant Benito Menni 2 | 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) o a través de l’adreça electrònica ftomascanet@sjd.es. Així mateix, l’informem que, en cas de no estar satisfet amb el tractament, pot presentar una reclamació davant una autoritat de control com l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A més, en cas que entengui que no hem complert amb aquesta política de privacitat l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – UTI, Eduard Puig, a través de l’adreça de correu electrònic a hospitalbarcelona.dpd@sjd.es

 

Avís legal

L’accés i l’ús del lloc web fundaciogermatomascanet.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) quedarà subjecte a les presents condicions generals. La seva utilització suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús vigents a cada moment en què l’usuari accedeixi a aquest.

La Fundació Germà Tomàs Canet es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents Condicions d’Ús.

Està estrictament prohibit l’ús comercial de les imatges, text, documents o qualsevol altre material pertanyent al Lloc Web excepte autorització per escrit de la Fundació Germà Tomàs Canet.

1.- Marques registrades: els noms, logotips i títols usats en el nostre Lloc Web i que identifiquen els serveis i campanyes de la Fundació Germà Tomàs Canet són marques registrades de la nostra institució. Altres logotips, noms, títols o marques comercials que apareixen en fundaciogermatomascanet.com poden ser propietat de clients, empreses i/o entitats afiliades o no afiliades al nostre Portal.

2.- Autorització d’Ús: La informació, imatges, textos, documents i qualsevol altre contingut publicat a fundaciogermatomascanet.com podrà ser consultada únicament amb finalitats informatives per qualsevol visitant del nostre Lloc Web. La Fundació Germà Tomàs Canet es reserva el dret de restringir l’accés a la seva xarxa o als seus continguts. La Fundació Germà Tomàs Canet pot modificar els termes i condicions d’ús del Lloc Web en qualsevol moment i sense previ avís.

Els navegants / visitants del Lloc Web són responsables de revisar els continguts d’aquest Avís Legal per a determinar els termes i condicions d’ús del nostre Portal.

3.- Propietat Intel·lectual de Tercers: Tot aquell individu (visitant o no del nostre Lloc Web) que consideri que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits i que apareguin publicats en fundaciogermatomascanet.com poden posar-se en contacte amb la nostra institució escrivint un correu electrònic a ftomascanet@sjd.es i sol·licitar que el contingut sigui retirat. En cas d’acreditar-lo convenientment la seva petició serà atesa immediatament.

4.- Links/ Enllaços: Els enllaços o links que apareixen en el Lloc Web permeten a l’usuari accedir a xarxes i/o webs de tercers per donar-li major informació als nostres visitants.

Realitzar aquests enllaços i posar-los a la disposició del visitant de fundaciogermatomascanet.com no significa de cap manera una aprovació o recomanació d’aquests llocs o del material trobat allà. La Fundació Germà Tomàs Canet  ni controla, ni pot ser responsable pel contingut que apareix en aquests llocs. Sota cap circumstància, la Fundació Germà Tomàs Canet  serà responsable per qualsevol perjudici sofert per l’usuari per l’accés o ús de tals llocs o els continguts d’aquests.

Data de l’última actualització: 5 de juliol de 2023.