El calendari de “Bombers amb Causa” facilita l’adequació de les aules de la Llar de Sant Joan de Déu

El calendari de “Bombers amb Causa” facilita l’adequació de les aules de la Llar de Sant Joan de Déu

Amb la situació originada per la pandèmia de la COVID-19, els nens i nenes del Programa de Protecció Internacional acollides a la Llar de Sant Joan de Déu de Manresa, van haver de deixar d’anar a les escoles.

Des de llavors, l’equip de docents els acompanyen en les seves tasques escolars, raó per la qual es va necessitar adequar i reformar l’aula de la Llar a les noves necessitats: distanciament social, implementació de les TIC…

Gràcies a la recaptació feta amb la venta del calendari de “Bombers amb Causa”, aquesta reforma va ser possible. Durant l’estiu, es va arreglar el terra, el sostre, les finestres i les parets d’una sala que fins llavors era buida, i se li va posar calefacció i il·luminació.

Tanmateix, es van instal·lar ordinadors i tot el material docent necessari, i es va fer arribar la xarxa d’internet per a que les criatures de 0 a 13 anys que viuen a la Llar puguin accedir al material de les escoles de manera digital.