El Programa d’Orientació Laboral de “El Mosaic” es reinventa durant la Pandèmia i inicia un “Club de Feina Virtual”

El Programa d’Orientació Laboral de “El Mosaic” es reinventa durant la Pandèmia i inicia un “Club de Feina Virtual”

Degut a la situació creada pel Covid-19, durant les primeres setmanes de l’estat d’emergència, la totalitat de les activitats presencials que es duien a terme al projecte Mosaic van aturar-se.

A poc a poc, es va iniciar un procés de re-invenció i reconversió de la major part de les actuacions per a poder continuar donant assistència a les persones vinculades als nostres programes, tant a nivell d’inclusió comunitària, com a nivell d’assessorament laboral. En aquest procés ha estat molt important el suport de les TIC (amb plataformes de contacte virtual com Jitsi, Zoom…), així com la telefonia convencional. Actualment, moltes d’aquestes actuacions telemàtiques han passat a formar part del nostre dia a dia, més enllà del nivell d’incidència del Covid-19.

Una d’aquestes actuacions, és la implementació del “Club de la Feina Virtual”. En aquests moments, a més del “Club de Feina Presencial” (que pot estar operatiu o no, segons l’estat de la pandèmia), es realitza el “Club de Feina Virtual” mitjançant les plataformes de Whatsapp i Telegram. Així doncs, aquestes plataformes ens ajuden a poder mantenir el contacte amb les persones ateses i continuar les sessions grupals de manera efectiva, eficient, mantenint la funcionalitat i garantint la confidencialitat dels implicats, a més de continuar portant un registre de les actuacions realitzades.