Neix la “Asociación San Juan de Dios España”

Neix la “Asociación San Juan de Dios España”

El passat mes de maig es va constituir la “Asociación San Juan de Dios España” impulsada per les tres províncies de l’Orde (Bètica, Castella i Aragó), la Fundación Juan Ciudad, el Centre San Juan de Dios de Ciempozuelos, l’Hospital San Juan de Dios de León, la Fundació SJD Serveis Socials de Mallorca i la Fundació Germà Tomàs Canet.

Aquesta associació té com a finalitat desenvolupar programes destinats a l’assistència de persones immigrants, sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, de l’estatut d’apàtrida i acolliments al règim de protecció temporal, així com en situació d’especial vulnerabilitat.

Entre altres activitats es contempla la possibilitat de col·laborar amb altres entitats del sector i públiques; promoure estudis i investigacions relacionats amb la integració sociolaboral, el retorn, la reagrupació de famílies i els processos d’acollida i integració; organitzar cursos, jornades i congressos de sensibilització; i incentivar el voluntariat en aquest àmbit.