Participem a una jornada sobre la modificació de la capacitat d’obrar en salut mental

Participem a una jornada sobre la modificació de la capacitat d’obrar en salut mental

La jornada va ser adreçada als professionals de diferents serveis socials i sanitaris de la xarxa d’atenció en l’àmbit de la salut mental de les comarques del Bages, Osona i Solsonès i a les famílies i usuaris  d’aquests serveis. Va ser tot un èxit i hi van participar unes 200 persones. Durant la sessió es van compartir coneixements respecte les mesures de protecció actuals per a persones amb malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual (regulades pel Codi Civil), aquelles mesures de protecció preventives que es poden formalitzar en l’àmbit notarial i, a la vegada, es va introduir el canvi de paradigma en relació a aquelles figures de suport a la presa de decisions que es deriven de l’aplicació de l’Article 12 de la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Aiscapacitat.

Vanessa Montalbán, cap de l’àrea social de la seu de Sant Boi, va formar part del comitè organitzador en representació de la Fundació Germà Tomàs Canet.