Trobades de voluntariat

Trobades de voluntariat

Durant els mesos de febrer i març han tingut lloc diferents trobades de voluntariat. El mes de febrer es va fer la primera trobada de l’equip de voluntaris/es, de la seu de Sant Boi, en la que van participar un total d’ 11 persones. En aquesta trobada es van compartir experiències, es van presentar els dos equips que van participar en la Magic Line 2019, les dades de voluntariat 2018, els diferents programes de la Fundació i també es va facilitar el programa formatiu del primer semestre de 2019.

A principis de març una part de l’equip de voluntaris/es de la seu de Manresa van assistir a la primera trobada organitzada a l’equipament de la Llar Sant Joan de Déu. Hi van participar un total de 10 persones i es va comptar amb la presència de l’Ignasi Amat, coordinador de la Llar Sant Joan de Déu, i en Sergi Fuentes, coordinador del voluntariat a Manresa.