Memòria 2022

Memòria 2022

Us presentem la memòria d’activitats de 2022 de la Fundació Germà Tomàs Canet, entitat de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu fundada l’any 1989 i que té la missió d’assistir i millorar la qualitat de vida de persones i col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.

Després de l’esforç que va suposar per a professionals i voluntariat mantenir l’activitat de la Fundació durant els anys de pandèmia, 2022 ha suposat el retorn a la normalitat, amb la recuperació de les activitats presencials i la reobertura de totes les places residencials. De fet, tal com es mostra en aquesta memòria, 2022 és l’any en què més persones han estat ateses per la Fundació.

Un dels grans reptes de 2022 es va donar amb la guerra d’Ucraïna i la consegüent arribada d’una gran onada de persones sol·licitants d’asil, moltes d’elles dones amb menors d’edat a càrrec seu. Per donar resposta a aquesta crisi humanitària es va ampliar en 15 noves places la Llar Sant Joan de Déu de Manresa i es va obrir un nou dispositiu de 18 places a Castellbisbal per a famílies monomarentals amb menors d’edat. Mitjançant aquesta ampliació en places i instal·lacions, la Fundació ha fet un gran pas endavant en la seva capacitat per atendre, de forma digna i integradora, a refugiats i refugiades.

Una altra fita de l’any ha estat l’assimilació i adaptació als grans canvis succeïts en 2021; destacant la fusió amb la Fundació Nostra Senyora dels Àngels i l’entrada en vigor de la Llei 8/2021 i del Decret Llei 19/2021, que van modificar de forma substancial la forma de gestionar el que es coneixien com a tuteles i curateles.

La unió amb la Fundació Nostra Senyora dels Àngels ha ampliat tant l’àmbit d’actuació com el perfil de persona atesa, començant a donar cabuda en totes les seus tant casos de salut mental com de persones grans.

Pel que fa al canvi del marc legal de les Mesures de Suport, la Fundació ha començat a adaptar els casos de tuteles i curateles al nou model. Un procés que s’estendrà en el temps, però que es veu facilitat pel fet que, a la Fundació, sempre s’ha treballat donant valor a la voluntat de la persona atesa, així com als seus drets i obligacions.

Tots aquests reptes i canvis han pogut ser resolts amb efectivitat gràcies a l’excel·lent equip de professionals, voluntaris i voluntàries, que un any més han aportat tot el seu esforç i bon fer per atendre, amb hospitalitat i calidesa, a les persones que s’adrecen a la Fundació.