Programa d’Inclusió Social i Comunitària

El programa té per objectiu acompanyar les persones que degut a un problema de salut mental no tenen, o han perdut, activitat i contacte social. Dins d’aquest programa hi ha el Club Social Mosaic.

Els clubs socials són un recurs específic per a persones amb problemes de salut mental que estan dins de la cartera de serveis socials de la Generalitat de Catalunya.

Accés

L’accés al programa es realitza per derivació o per pròpia voluntat, però sempre garantint la vinculació de la persona amb la xarxa de salut mental. Després d’una primera sessió informativa, es consensua amb la persona el nivell de vinculació i la participació en determinades activitats.

Acompanyament

El nivell d’acompanyament i/o suport es modula en funció de l’evolució de la persona, intentant afavorir sempre la seva autonomia, així com la realització d’activitats que generin satisfacció i ocupació significativa del temps.

Finalització

El programa no té vocació finalista. Per aquest motiu, s’estableixen uns objectius de tal manera que quan aquests s’assoleixen es consensua un procés de desvinculació amb la persona atesa, que li permeti continuar amb el seu procés d’apoderament i de participació i d’inclusió a la comunitat, deixant clar que pot tornar a vincular-se si és necessari.

Entitats promotores:

Administració pública:

 

 

 

Empreses i entitats privades:

Treballa amb nosaltres

Fes-te voluntari

Fes un donatiu