Nou programa d’acollida per a refugiades víctimes de violència de gènere

Nou programa d’acollida per a refugiades víctimes de violència de gènere

La Fundació Germà Tomàs Canet ha iniciat aquest dimarts 14 de febrer el seu nou programa d’acollida per a dones refugiades o sol·licitants d’asil que han patit violència masclista, oferint així un servei integral i personalitzat a un col·lectiu especialment vulnerable, afectat tant pel trauma de l’exili com per una situació de maltractaments.

El nou programa compta amb un pis d’acollida a la ciutat de Barcelona amb deu places (vuit llits i dos bressols), per a dones soles o amb menors d’edat al seu càrrec. A la llar ja resideixen quatre dones i dos nens, i les properes setmanes s’ocuparan més places.

Durant 24 mesos, les dones ateses comptaran amb un servei de suport multidisciplinari per facilitar la seva integració. Així, des de la Fundació Germà Tomàs Canet se’ls oferirà  acompanyament en els àmbits social, jurídic, psicològic, educatiu i de salut. A més a més, també se les acompanyarà en el procés per recuperar la seva vida autònoma a través de l’habitatge, la formació i la inserció laboral.

El nou servei forma part del Programa d’Acollida  per a Persones Refugiades de la Fundació Germà Tomàs Canet, actiu des de 2016, i que ofereix acollida i acompanyament a persones que han hagut de deixar els seus països d’origen com a conseqüència de conflictes armats, crisis humanitàries i/o persecució.