Pla d'Igualtat

La Fundació Germà Tomàs Canet treballa per afavorir una política equitativa entre les dones i els homes que hi col·laboren, així com amb les persones destinatàries del seus projectes, a través d’un compromís integral i transversal en cada una de les àrees de l’entitat amb la Igualtat d’Oportunitats.

Posa en valor la capacitat de les persones com a agents de benestar i canvi social, amb l’objectiu de crear un ambient laboral positiu, fomentant el treball en equip i la comunicació activa entre les diferents àrees, amb la finalitat que assoleixin òptimament els seus objectius.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, elaborat per la Comissió d’Igualtat de la Fundació, ha permès fer un diagnòstic realista de l’entitat i implementar una sèrie de d’accions per a fomentar la igualtat de gènere.

Àmbits d’actuació
1. Política d’igualtat de oportunitats
2. Polítiques d’impacte en la societat i de responsabilitat social
3. Comunicació, imatge i llenguatge
4. Representativitat de les dones i distribució del personal
5. Desenvolupament
6. Retribució

7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació
8. Condicions laborals
9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
10. Condicions físiques de l’entorn de treball