Mesures de Suport

Des de 1989, a la Fundació Germà Tomàs Canet oferim suport a la presa de decisions mitjançant l’exercici de Mesures de Suport a persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual. El nostre codi civil actual ofereix diferents possibilitats de figures de protecció de suport: poders preventius, delació voluntària, assistència, patrimoni protegit, guarda de fet, defensa judicial, administració patrimonial, etc.

Des de la llei 8/2021, de 2 de juny, se reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. I  en el Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, s’adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Accés

Les propostes de figures de protecció poden arribar a la Fundació per tres vies:

  • A proposta de la mateixa persona o de la seva família.
  • A proposta dels diferents serveis de la xarxa d’atenció social o sanitària.
  • A proposta de la Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda l’assistència de persones incapacitades.
Acompanyament
Des del model de treball d’atenció integral centrada en la persona i la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat, els professionals elaboren conjuntament amb la persona el seu Pla de Treball.

En aquest pla s’identifiquen els objectius (socials, de salut, econòmics, laborals, etc.) a curt, mitjà i llarg termini, per tal de vetllar i treballar conjuntament per mantenir i/o assolir l’itinerari de vida més beneficiós per a la persona.

Es realitza el seguiment de totes les accions programades i les diverses circumstàncies que es van donant en la vida de les persones protegides.

Finalització

La Fundació es troba present en les diferents etapes de la vida de la persona protegida, fins que la mesura de protecció s’extingeix.

Dubtes freqüents

Què són les mesures de suport?

És l’assistència amb la qual es pretén garantir el desenvolupament personal, la integració social i la protecció d’aquelles persones que, per decisió judicial o notarial, necessiten suport extern per exercir els seus drets i desenvolupar un procés de vida ple. Aquesta assistència es pot donar en accions i àmbits concrets en l’àmbit sanitari, econòmic, personal o penal/civil.

Què no són les mesures de suport?

No són un reemplaçament d’altres figures de la xarxa assistencial, com ara hospitals, centres de salut o residències. Tampoc suposen tenir accés prioritari a altres serveis, ni disposar de prestacions o recursos domiciliaris.

Com s’accedeix a l’assistència?

La Fundació Germà Tomàs Canet accepta l’exercici de mesures de suport de persones diagnosticades de discapacitat intel·lectual, salut mental o tercera edat en situació de dependència. L’acceptació d’un cas és un procés gratuït que comença després d’una sentència judicial o acta notarial.

Quins/es professionals donen suport?

La persona assistida compta amb el suport d’un/a referent i d’un/a auxiliar. Els i les professionals assisteixen a la persona atesa en el seu dia a dia, avaluant les seves necessitats, encarregant-se de les gestions administratives, realitzant seguiment domiciliari, acompanyant a visites mèdiques, de rehabilitació i judicials, supervisant les compres diàries, etc.

Les mesures de suport anul·len la voluntat de la persona atesa?

Es respecta la voluntat de la persona, sense que se li pugui imposar mesures com, per exemple, la presa de medicació, l’ingrés en un programa domiciliari o de desintoxicació o sotmetre’s a una intervenció quirúrgica. Si la persona atesa no desitja una mesura concreta, es busquen alternatives que procurin el seu benestar.

Es pot donar informació de la persona atesa als seus familiars?

Només si es compta amb el seu permís explícit. En cas de conflicte, preval la voluntat de la persona atesa.

Amb el suport de:

 

Treballa amb nosaltres

Fes-te voluntari

Fes un donatiu