Subvenció Ajuntament de Barcelona a Mesures de Suport

Subvenció Ajuntament de Barcelona a Mesures de Suport

L’Ajuntament de Barcelona, dintre de la seva línia de subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat, ha concedit a la Fundació Germà Tomàs Canet suport econòmic per alliberar a un/a professional de l’equip de Provisió de Mesures de Suport a la Capacitat Jurídica de la seu de Barcelona.

Gràcies a aquesta ajuda, el/la professional, amb experiència contrastada en el seu àmbit, desenvoluparà les seves tasques, establint  amb les persones ateses les mesures de suport que es considerin necessàries perquè puguin exercir la seva capacitat jurídica de manera plena i segura, sense patir discriminacions.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Institut Municipal de Persones amb Discapacitat