Trobada dels equips del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa de la línia social

Trobada dels equips del Servei d’Atenció Espiritual i Religiosa de la línia social

Els responsables dels equips del Servei d’Atenció Espiritual i  Religiosa, de la línia social de la província, van poder visitar la Llar  Sant Joan de Déu de Manresa i van poder conèixer el funcionament i les  instal·lacions del Programa de Protecció Internacional. En aquesta  reunió, a part de treballar els diferents plans funcionals dels centres, es va presentar al Sr. Esteban Galliera, que serà la persona referent  del SAER a la Llar Sant Joan de Déu, en la qual treballa com a psicòleg.