Programa Laboral

El Programa Laboral de Mosaic té per objectiu acompanyar les persones que ho necessitin en el seu procés de recerca i manteniment d’un lloc de treball en funció del seu perfil.

Els recursos que formen part del programa laboral són:

  • L’Oficina Tècnica Laboral del Bages, de la Xarxa d’Oficines de la Diputació de Barcelona, específic per a persones que pateixen problemes de salut mental.
  • El Programa Incorpora de La Caixa, orientat a persones en risc d’exclusió.
  • El Programa d’Integració Laboral destinat a persones sol·licitants d’asil i/o refugiades.

Tots tres treballen de manera coordinada per maximitzar-ne els seus resultats.

Accés

L’accés al programa es realitza per pròpia voluntat o per derivació d’altres entitats. Després d’una primera sessió informativa, es consensua amb la persona l’itinerari laboral i/o formatiu a seguir.

Acompanyament

D’acord amb la voluntat de la persona, es pacta un itinerari a seguir amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció al mercat laboral. La intervenció consisteix en potenciar les capacitats i competències de les persones ateses i, d’altra banda, en fer una intermediació amb les empreses i/o contractants.

Finalització

El programa dona suport a les persones de forma permanent i només es desvinculen una vegada assolits els objectius o per voluntat pròpia.

Entitats promotores:

Administració pública:

Empreses i entitats privades:

Treballa amb nosaltres

Fes-te voluntari

Fes un donatiu