Centre residencial d'emergència social

L’objectiu del centre d’acolliment residencial d’emergència de la Fundació Germà Tomàs Canet, a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, és el cobriment temporal de les necessitats bàsiques que han originat la situació d’urgència de la unitat familiar, així com oferir el suport socio-educatiu necessari per poder recuperar les capacitats i els recursos per viure de manera autònoma en un entorn comunitari.  

Accés

L’accés al servei es fa per derivació per serveis socials de l’Ajuntament de Manresa.

Aquesta acollida ha de partir d’un reconeixement de la persona atesa, de calidesa en l’atenció, però també d’una exigència de desig de millora per part de la persona per evitar la cronificació de les situacions

Acompanyament

És el temps on es porten a terme les accions a les que les persones ateses s’han compromés. A aquestes accions se’ls fa un seguiment mensual amb els professionals de seguiment del servei.

Finalització

El comiat és la part final del procés en el qual es treballa amb les persones la sortida del servei i es preparen els possibles inconvenients que trobarà un cop estiguin fora i hagin de viure de manera autònoma.

Amb el suport de:

Treballa amb nosaltres

Fes-te voluntari

Fes un donatiu