Unitat Dependent del Bages

Les Unitats Dependents són equipaments ubicats fora dels recintes penitenciaris que ofereixen residència i suport a la integració sòciolaboral a les persones en tercer grau de tractament penitenciari.
Des de la Unitat Dependent del Bageses donen serveis de caràcter formatiu, laboral i de tractament, amb l’objectiu d’acompanyar aquestes persones en el seu procés de reinserció a la comunitat.

Accés

Les persones ateses són proposades, valorades i derivades per la Junta de Tractament del Centre Penitenciari Obert 2 de Barcelona, en coordinació amb els professionals de la Fundació. Totes elles són residents a les comarques del Bages, Berguedà, Osona i Anoia.

Disposem de 20 places per a residents i 4 places de seguiment per a persones que tenen com a modalitat de règim de vida l’article 86.4 del Reglament Penitenciari.

Acompanyament

Des de la Unitat es realitza el seguiment, l’assessorament i l’acompanyament a través dels diferents recursos i dispositius d’inserció social, laboral i/o formatius dels que disposa el territori.

L’acompanyament professional, el vincle educatiu i la coordinació permanent amb la resta de l’equip de tractament esdevenen les eines principals en el procés de recuperació de la vida autònoma.

Finalització

L’estada a la Unitat Dependent finalitza quan la persona obté la llibertat condicional, la llibertat definitiva i/o per una involució en el seu procés de reinserció.

Amb el suport de:

Treballa amb nosaltres

Fes-te voluntari/a

Fes un donatiu