Aplicació mòbil

Fons Next Generation

Gestió en xarxa de persones amb necessitats de suport

El context actual, hereu d’una crisi sociosanitària, ha agreujat les problemàtiques de les persones amb discapacitat intel·lectual i ha evidenciat les mancances dels sistemes de suport tradicionals.

Per pal·liar aquesta situació, Som – Fundació i Fundació Germà Tomàs Canet desenvoluparem una solució tecnològica que millori la qualitat de vida de les persones amb necessitats de suport que atenen.

Aquesta futura aplicació mòbil respon a les mancances de les eines de gestió actuals, limitades en funcionalitats, participació i direccionalitat. La solució tecnològica dotarà a les entitats d’un component innovador que fomentarà la participació de les persones ateses, la comunicació multidireccional i ràpida entre tots els agents implicats i l’accessibilitat a documentació i informació.

Més concretament, l’aplicació software mòbil implementarà funcionalitats com:

  • Sistema de comunicació més eficient i directe entre les persones ateses, familiars, voluntariat i els i les professionals que fan feina a les entitats, oferint una atenció de proximitat.
  • Accés de les persones ateses a la seva documentació personal en format digital, garantint la seva privacitat.
  • Gestió del dia a dia de les persones a les quals es dona suport a través de la funció de calendarització i avisos de l’aplicació.
  • Gestió de l’atenció domiciliària de les persones ateses.
  • Sistema de recollida de dades amb finalitat estadístiques.

Els impactes previstos amb aquesta nova eina digital, són:

  • Promoure una vida més autònoma.
  • Potenciar la participació de les persones ateses en la societat i vida en comunitat.
  • Impulsar l’exercici de les persones ateses.
  • Contribuir a la professionalització del sector.

Evolució del projecte

El 3 de març de 2023, la Fundació Germà Tomàs Canet i Som – Fundació vàrem anunciar el desenvolupament d’una tecnologia mòbil per millorar la qualitat de vida de persones amb necessitats de suport.  Aquesta nova eina serà possible gràcies als fons Next Generation.