Reforma Llar Sant Joan de Déu

Fons Next Generation

Espai de referència per a l’atenció personalitzada al servei de la inclusió social a la Catalunya Central 

Des de la Fundació Germà Tomàs Canet sempre s’ha treballat perquè els diferents espais i els serveis que es presten en la Llar Sant Joan de Déu de Manresa siguin de la màxima qualitat, acollidors i amb un ambient el màxim confortable possible. Volem crear espais de família, on totes les persones puguin sentir-se tranquil·les, acollides i respectades, guardant-ne les diferències culturals, la dignitat i la intimitat de totes elles.

L’actual configuració de la Llar, on la distribució dels espais està organitzada sota el format de dormitoris amb espais i serveis comuns (menjador, bugaderia…), suposa una limitació per a la promoció de l’autonomia i empoderament de les persones i famílies acollides, ja que implica una sèrie de dificultats perquè organitza l’atenció centrant-la en els ritmes organitzatius de la Llar, i que  en diverses ocasions, han estat expressades per les persones ateses.

Per pal·liar aquesta situació, es reformarà la Llar Sant Joan de Déu gràcies a les subvencions del Departament de Drets Socials, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation.

Objectiu a assolir

Es crearà en la Llar un espai de referència a la Catalunya Central per a la inclusió social que incorporarà els elements d’autonomia que proporciona un habitatge, tot aprofitant els aspectes positius de l’atenció realitzada des d’un centre residencial.

En aquest sentit, es desenvoluparà un canvi del model d’acolliment residencial actual per un de nou que potenciï l’adquisició d’autonomia i l’empoderament de les famílies i persones acollides, fent-les protagonistes del seu propi procés i situant-les en el centre amb una atenció integral pensada des de la concepció inicial de l’espai.

Aquest canvi impactarà positivament en l’autonomia i la desinstitucionalització de les persones ateses.

Actuacions ja acomplertes

Diverses reformes d’accessibilitat.
Substitució de finestres per millorar l’eficiència energètica.
Instal·lació de plaques fotovoltaiques.

El futur de la Llar

Dintre de la Llar es crearan uns aespais, amb banys i cuina, de diferents mides, d’1, 2 i 3 habitacions, fomentant l’autonomia i l’empoderament de les famílies i persones ateses en permetre-les viure com en un pis, organitzant-se elles mateixes el seu ritme de vida.

Més concretament, la remodelació suposarà els següents canvis:

  • 9 espais d’1 habitació, amb bany i cuina.
  • 2 espais de 2 habitacions, amb bany i cuina.
  • 2 espais amb espais comuns de 3 habitacions, amb bany i cuina.
  • Creació d’un espai de bugaderia autoservei.
  • Increment de la sostenibilitat mediambiental i eficiència energètica del centre mitjançant un sistema de calefacció més eficient i sostenible.
  • Obertura al barri dels jardins de la Llar per potenciar la interrelació amb el veïnatge i la integració social.
  • Manteniment d’habitacions dormitori, sense bany ni cuina, adreçades a atendre situacions de persones sense habilitats per a les activitats bàsiques de la vida diària per temes de dependència i/o desestructuració social.

Visual dels nous allotjaments:

 

Licitació:

Aquest projecte està finançat pel Fons Europeu Next Generation i pel Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España